Fundusz Stypendialny "Rozwiń Skrzydła"

Już ponad 6 lata temu Piekarnia Putka oraz członkowie rodziny Putka powołali Fundusz Stypendialny „Rozwiń Skrzydła” pod patronatem renomowanej Fundacji im. Stefana Batorego. Celem Funduszu jest wspieranie finansowe młodych i zdolnych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych.

Od 2011 roku Kapituła Funduszu wsparła finansowo już 167 maturzystów z całej Polski, którzy studiują lub studiowali takie kierunki jak robotyka, budownictwo, medycyna, czy dyrygentura na najlepszych uczelniach w kraju. Liczba młodych i zdolnych osób dla których barierą w rozwijaniu swoich talentów są pieniądze jest jednak znacznie dłuższa i dlatego zachęcamy do wspierania Funduszu poprzez przekazanie 1% podatku na Fundację im. Stefana Batorego z dopiskiem: Rozwiń Skrzydła (KRS: 0000101194). Dzięki dodatkowemu finansowaniu Fundusz będzie mógł zaoferować pomoc większej liczbie studentów.

Fundacja Batorego pokrywa wszystkie koszty obsługi Funduszu, co oznacza iż KAŻDA ZŁOTÓWKA przelana na konto Funduszu przekazywana jest jego Stypendystom.

Więcej informacji na temat Funduszu znajduje się na stronie: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla

AKTUALNOŚCI