Podsumowanie akcji „Kanapka Dobra”

Byliśmy pewni, że nasi Klienci mają ogromne serca i wielki apetyt na pomaganie! Od września do końca października w ramach akcji „Kanapka Dobra” zostało kupionych blisko 120 tys. kanapek, dzięki czemu udało się uzbierać ponad 36 tys. zł na stypendia dla najbardziej uzdolnionych i potrzebujących studentów.

Piekarnie Cukiernie Putka przekazały 30 groszy ze sprzedaży każdej kanapki kupionej w trakcie trwania akcji na rzecz Funduszu Stypendialnego „Rozwiń Skrzydła” im. J. I J. Putka. Fundusz działa przy Fundacji im. Stefana Batorego i został powołany przez członków rodziny Putka w 2011 roku aby wspierać w studiowaniu młode i zdolne osoby z niezamożnych rodzin.

Od początku swojej działalności Kapituła Funduszu przyznała 257 stypendiów rekrutacyjnych, 126 stypendiów na I rok studiów, 76 stypendiów na II rok i 35 stypendia na III rok studiów łącznie na kwotę 1 273 880 zł. W tym, w bieżącym roku akademickim wsparcie otrzymało 22 stypendystów. Młodzież, którą opiekuje się Fundusz studiuje w 18 miastach w całej Polsce na 53 kierunkach.

Niebawem z pewnością zaprosimy Państwa do kolejnej odsłony akcji „Kanapka Dobra”. Tymczasem zachęcamy do wspierania Funduszu poprzez bezpośrednie wpłaty na wydzielony rachunek w Fundacji im. Stefana Batorego z dopiskiem Fundusz „Rozwiń Skrzydła”: 88 1030 1016 0000 0000 6145 0068.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

AKTUALNOŚCI