Fundusz Rozwiń Skrzydła

Fundusz Stypendialny „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka, działa pod patronatem Fundacji im. Stefana Batorego i został utworzony w 2011 roku przez rodzinę Putków.

Celem Funduszu jest wspieranie finansowe młodych i zdolnych osób, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie mogłyby sobie pozwolić na komfort kontynuowania edukacji na studiach wyższych. 

Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia już 213 osobom z całej Polski.

Cyklicznie w Piekarniach Cukierniach Putka uruchamiany jest program „Kanapka Dobra”, w ramach którego 30 gr z każdej sprzedaży kanapki, przekazywane jest na rzecz Funduszu. Ostatnia edycja akcji trwała od maja do października 2018 r. Sprzedanych zostało wówczas prawie 270tyś kanapek, a konto Funduszu zostało zasilone o przeszło 81tyś zł.

Piekarnie Cukiernie Putka pokrywają także wszelkie koszty prowadzenia Funduszu, dzięki czemu każda złotówka przelana na jego subkonto przekazywana jest stypendystom. Fundusz jest finansowany z darowizn pochodzących od Piekarni Cukierni Putka, członków rodziny Putka oraz ludzi dobrej woli, którym  bliski jest ten cel. Więcej informacji o Funduszu znajduje się na stronie internetowej www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla