Pomoc Charytatywna

Piekarnia Cukiernia Putka jest firmą rodzinną, z ponad 100-letnią historią. Jej kontynuacji podjęło się już czwarte pokolenie Putków, które starannie dba o rozwój i dalsze sukcesy firmy.

Wśród bieżących wyzwań i postawionych sobie celów znajduje się także chęć prowadzenia działalności charytatywnej. To dlatego m.in. utworzony został Fundusz Stypendialny Rozwiń Skrzydła im. J. i J. Putków.

Całość działalności odbywa się pod patronatem Fundacji im. Stefana Batorego, z którego finansowane są stypendia dla młodych, zdolnych ludzi z niezamożnych rodzin, których nie stać na kontynuację nauki na wyższych uczelniach. Wśród darczyńców znajduje się zarówno firma, jak i członkowie rodziny Putków.

Fundusz Rozwiń Skrzydła wspiera młodzież. W ciągu roku podejmowane są również inne akcje charytatywne, mające za zadanie dopomagać działania sportowe, które odbywają się na terenie Warszawy. To tu, w 1918 roku, swoje pierwsze kroki stawiała Piekarnia Putka. Wśród licznie podejmowanych akcji warto podkreślić wyjątkową chęć niesienia pomocy stowarzyszeniom, organizacjom, kościołom, uniwersytetom trzeciego wieku, studentom i harcerzom. Regularne wsparcie otrzymuje: Centrum Zdrowia Dziecka, Caritas, a także wolontariusze WOŚP i Szlachetnej Paczki, którzy co roku pomagają w zbiórce na szczytne cele społeczne. Od kilku lat firma rodzinna przygotowuje i przekazuje na licytację specjały cukiernicze, dokładając swoją cegiełkę do pokaźnych, zbieranych sum.

Już dwukrotnie z Klubem Szefów Kuchni, podczas Wielkiego Finału WOŚP, pracownicy Piekarni Cukierni Putka przygotowywali zupę pod Pałacem Kultury. Dodatkowo, od ponad 6 lat wspierają ubogich w akcji Podzielmy się Posiłkiem z Bezdomnymi.

Cyklicznie firma wspiera następujące wydarzenia:

 • Warszawskie Święto Chleba
 • Akcje krwiodawstwa organizowane przez Legion Klub HDK – słodki poczęstunek po oddaniu krwi
 • Mistrzostwa Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej
 • Piknik Wesoła
 • Piknik Sąsiedzki w Wesołej
 • Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej w Sulejówku
 • Turniej Badmintona w Rembertowie
 • Towarzystwo Narciarskie „Biegówki” - wydarzenie nazywa się Rolkowisko
 • Caritas – kolonie dla dzieci z ubogich rodzin

Regularnie niesprzedane wypieki z konkretnych sklepów przekazywane są do:

 • Stowarzyszenie Sąsiedzkie – dla rodzin wielodzietnych
 • Fundacji Chleb Życia
 • Pomocna Dłoń Hipolitów
 • Schronisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Towarzystwo św. Brata Alberta Koło Warszawa Praga
 • Dobro Czynić Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej
 • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Seniorzy dla Seniorów -Caritas Wesoła
 • Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

Piekarnie Cukiernie Putka zdecydowały  się również wspierać polski Caritas. Organizacja przekazuje produkty firmy Putka do ośrodków dla bezdomnych "Tylko" przy ul. Żytniej i "Przystań" przy ul. Wolskiej oraz schroniska i jadłodajni przy ul. Lnianej.