Newsletter

Wpisz swój adres email, aby go dodać lub usunąć z naszej bazy newslettera!

Nowości

SELECT artykuly.id_artykulu,nazwa_artykulu,jednostka,stawka_vat,indeks_katalogowy as indeks_artykulu,id_ekategorii,minimalna_ilosc,stan_minimalny,stan,punkty_nagroda FROM artykuly INNER JOIN ekategorie ON artykuly.id_ekategorii=ekategorie.id_kategorii INNER JOIN artykuly_wyroznione ON artykuly.id_artykulu=artykuly_wyroznione.id_artykulu INNER JOIN ekategorie_ustawienia ON ekategorie.id_kategorii=ekategorie_ustawienia.id_kategorii WHERE grupa_artykul='3' AND rodzaj_wyroznienia='1' AND artykuly.id_artykulu NOT IN ( SELECT id_artykulu FROM artykuly_wykluczone WHERE (id_wykluczony=0 AND kontrahent_grupa='0') OR (id_wykluczony='' AND kontrahent_grupa='1') OR (id_wykluczony='' AND kontrahent_grupa='2') ) AND (artykuly.czy_widoczny='1') GROUP BY artykuly.id_artykulu ORDER BY (ekategorie.id_ojca*100+ekategorie_ustawienia.kolejnosc), artykuly.kolejnosc ASC LIMIT 0,12