Polityka prywatności i pliki cookies


Polityka prywatności spółki Putka sp. z o.o.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Wersja 1.1 obowiązująca od 12 kwietnia 2022 r.

1. Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę Putka sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach, tj.:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Bloga, tj. korzystasz z serwisu internetowego www.putka.pl („Strona Internetowa”) lub bloga internetowego www.ksiega-inspiracji.pl („Blog”);
 • jesteś Klientem, tj. kupujesz oferowane przez nas produkty, w szczególności za pośrednictwem naszego sklepu internetowego www.putka.pl/sklepbezglutenu („Sklep”) lub Przedstawicielem Klienta, tj. reprezentujesz Klienta;
 • jesteś Potencjalnym Klientem, tj. interesujesz się nabyciem oferowanych przez nas produktów i usług lub Przedstawicielem Potencjalnego Klienta, tj. reprezentujesz Potencjalnego Klienta;
 • jesteś Kontrahentem, tj. dostarczasz nam towary lub usługi, wynajmujesz lub wydzierżawiasz lokal pod sklep albo prowadzisz jeden ze sklepów patronackich wykorzystujących w działalności markę Putka i oferujących produkowane przez nas pieczywo lub Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz Kontrahenta;
 • jesteś Odbiorcą Działań Marketingowych, tj. kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych produktów i usług lub bierzesz udział w organizowanych przez nas promocjach i konkursach;
 • jesteś Pracownikiem tj. jesteś zatrudniony w Putka na podstawie umowy o pracę.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Putka sp. z o.o.
ul. Sadowa 36 
05-850 Jawczyce
e-mail: putka.iod@discretia.pl
(„my”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na ww. adres e-mail.

3. Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem naszej Strony Internetowej lub Bloga zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością na ww. serwisach, np. adres IP, informacje zawarte w plikach cookies, dane dotyczące lokalizacji, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (tj. marka, model, system operacyjny, typ przeglądarki, identyfikatory urządzeń mobilnych i in.).

Jeżeli jesteś Klientem lub Przedstawicielem Klienta zbieramy informacje zapisywane w trakcie składania przez Ciebie zamówień, ich realizacji, rejestracji konta czy składanych reklamacji. Mogą to być w szczególności: imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, informacje dotyczące zamówień i składanych reklamacji.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem lub Przedstawicielem Potencjalnego Klienta zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie prowadzenia rozmów handlowych, zmierzających do nawiązania współpracy. Mogą to być w szczególności: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu, informacje dot. zawartej umowy. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Odbiorcą naszych Działań Marketingowych zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie prowadzonych rozmów i korespondencji, dotyczących oferowanych przez nas towarów i usług, jak również w trakcie organizowanych konkursów i promocji. Są to w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail.

Jeżeli jesteś Pracownikiem zbieramy informacje przekazane nam przez Ciebie podczas rekrutacji, a także w związku z realizacją procesu zatrudnienia. Mogą to być w szczególności dane osobowe zawarte w umowie o pracę, w kwestionariuszu osobowym oraz kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jak również wszelkie inne dane przekazane pracodawcy w celach lub dla potrzeb związanych z realizacją umowy o pracę.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Bloga, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu (zarządzaniu) Stroną Internetową lub Blogiem.

Jeżeli jesteś Klientem lub Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także rozpatrywaniem reklamacji, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta, Potencjalnego Klienta lub Kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, a także podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem, przetwarzamy Twoje dane:

 • na podstawie Twojej zgody, o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach marketingu naszych produktów i usług;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych np. z udzieleniem odpowiedzi na treść przesłanego zapytania czy podjęciem kontaktu na Twoją wyraźną prośbę;
 • w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy bądź nawiązaniem współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeżeli jesteś Odbiorcą Działań Marketingowych, przetwarzamy Twoje dane:

 • na podstawie Twojej zgody, o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach marketingu naszych produktów i usług;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego.

Jeżeli jesteś Pracownikiem, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • w celu realizacji obowiązków pracodawcy i uprawnień pracownika, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, wypełniania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków i rachunkowości, wypłaty wynagrodzenia i in. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, ustalenie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, wewnętrzne cele administracyjne, utrzymywanie relacji i wykonywanie umów z partnerami, klientami i kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Ciebie lub Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO); 
 • w celach medycyny pracy, oceny Twojej zdolności do pracy, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO); 
 • na podstawie Twojej zgody, w wyjątkowych przypadkach określonych zgodą, w tym m.in. w celu przesłania paska wynagrodzeń na prywatny adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Komu udostępniamy Twoje dane

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Bloga, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową / Blogiem.

Jeżeli jesteś Klientem, Kontrahentem lub Przedstawicielem Klienta lub Kontrahenta, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem lub Przedstawicielem Potencjalnego Klienta, przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres ich przydatności, nie dłużej jednak niż do cofnięcia udzielonej przez Ciebie lub przez podmiot, który reprezentujesz zgody (jeżeli stanowi ona ważną i skuteczną przesłankę przetwarzania danych). W przypadku braku zawarcia umowy lub nawiązania współpracy, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Jeżeli jesteś Odbiorcą Działań Marketingowych, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to przydatne do realizacji celów marketingowych, nie dłużej jednak niż do cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody (jeżeli stanowi ona ważną i skuteczną przesłankę przetwarzania danych).

Jeżeli jesteś Pracownikiem, przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane i w których są przetwarzane, tj. w celu realizacji zawartej umowy o pracę. Po upływie tego okresu Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe w niezbędnym do tego zakresie przez czas wynikający z obowiązujących wymogów prawnych, w tym z Kodeksu pracy. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przechowywane tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dochodzenie roszczeń czy obrona przed roszczeniami. Jeżeli podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi zgoda, dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji celu, którego dotyczyła, ale nie dłużej niż do momentu jej wycofania.   

7. Jakie prawa Ci przysługują

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem - np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail: putka.iod@discretia.pl.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie

Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, Klienta lub Potencjalnego Klienta i sam nie podałeś nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej).